Provozní řád internetu

Provozní řád internetových stanic městské knihovny

Knihovna poskytuje bezplatný veřejný přístup k internetu.

Od 1. dubna 2002 je v půjčovní dobu pro veřejnost zpřístupněna veřejná informační síť Internet, a to jak v oddělení pro dospělé, tak i v oddělení pro děti a mládež.

1. Uživatelé musí ovládat práci s počítačem a dbát pokynů pracovníků knihovny.

2. Uživatelé si mohou předem zamluvit místo a to i telefonicky na číslo 516474225.

3. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný softwar. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu nebo měnit nastavení software.

4. Informace a soubory získané při práci s Internetem si mohou uživatelé odnést na disketách. Uživatelé mohou používat pouze diskety zakoupené v knihovně.

5. Mimo službu www je zakázáno používat vlastní e-mail a provozovat počítačové hry.

6. Návštěvníci nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým materiálem.

7. Provozovatel (Městské kulturní středisko Letovice – Knihovna) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.

8. Pracovník knihovny může omezit dobu uživatele na internetu podle okolností.

V případě porušení provozního řádu, může být uživatel vykázán pracovníkem knihovny.

Komentáře nejsou povoleny.