Knížka pro prvňáčka

Obecné základní informace (informace a logo převzaty z webu Národní pedagogické knihovny):

Projekt „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ se poprvé uskutečnil ve školním roce 2008/2009. První tři ročníky projektu byly organizován Ústavem pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogickou knihovnou Komenského a podporovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti.

Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště.

Do projektu přihlašuje žáky prvních ročníků základních škol škola, školní knihovna, nebo veřejná knihovna ve spolupráci se školou. Přihlašovatel se žáky prvního ročníku pracuje nad rámec školních osnov, během měsíců prosince – dubna  připraví pro žáky prvních tříd nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu, například společné čtení dětí s dospělými, besedu se spisovatelem nebo ilustrátorem, knižní výstavky novinek apod.

Odměnou za vynaloženou námahu je dětem Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která je vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let.

Od čtvrtého ročníku (školní rok 2011/2012) je hlavním organizátorem projektu Už jsem čtenář SKIP ČR.

Podrobné informace o průběhu dosavadních ročníku Knížky pro prvňáčka v letovické knihovně včetně fotografií naleznete na našem webu v rubrice 3. Knížka pro prvňáčka.

Knížka pro prvňáčka – Nabídka besed a akcí

Seznámení s knihovnou a povídání o knihách
– krátké povídání o tom, jak to u nás v knihovně chodí (přihlašování, půjčování knížek, vracení, kde kterou knížku najdete)
– s prvňáčky jsme si povídali a četli například z následujích knih – Ajdar od Marjane Satrapiové (ukázka komiksů), Kuba nechce číst od Petry Braunové (jak to chodí v první třídě), Legenda o Pistolnici Murphyové od E.Colfera (vyprávění o děsivé knihovnici), Sedmilhář Josífek od Daniely Krolupperové (jak to dopadne, když se často lže), také z knih Ivony Březinové a Zdeňka Milera

Beseda se spisovatelem nebo ilustrátorem
Každý rok se snažíme oslovit jiného autora dětských knih. V minulých letech nás navštívili Ivona BřezinováJan Opatřil a Marek Šolmes Srazil.

Slavnostní předání knížek
V červnu přichází vyvrcholení celého projektu – slavnostní předání knížek. Každý prvňáček (pokud budou souhlasit rodiče) navíc získává roční registraci do knihovny zdarma a diplom. Všichni prvňáčci také dostanou knížku.

Komentáře nejsou povoleny.