Internet

Využití počítačů v dětském oddělení knihovny se řídí Provozním řádem internetových stanic městské knihovny.

O využití Internetu v dětském oddělení je velký zájem, řídíme se tu proto ještě následujícími pravidly:

Pravidla pro použití počítačů

V otevírací době knihovny (pondělí – pátek od 12.30 do 16.30 hodin, v době veškerých prázdnin v úterý a čtvrtek od 8.00 do 12.00) je přístup na Internet zdarma.

Přístup na Internet mají jen ti čtenáři, kteří nedluží peníze za registraci, za upomínky a vrací knihy včas.

Internet je možné si rezervovat předem a to buď osobně nebo telefonicky na čísle 516 474 225.

Doba pobytu na Internetu je omezena na 15 minut. Internet je možné využít opakovaně, nejvýše však 30 minut denně. Přednost mají vždy ti čtenáři, kteří na něm ještě ten den nebyli.

Jeden počítač mohou zároveň užívat pouze 2 návštěvníci.

Je zakázáno navštěvovat stránky s pornografickým a rasistickým obsahem.

Není dovoleno stahovat do PC programy a měnit jeho nastavení (platí i pro stahování her).

Není dovoleno hrát hry, ve kterých dochází k zabíjení lidí a zvířat. Vždy ve čtvrtek je omezeno hraní her zcela, tento den je možné využít Internet pouze ke vzdělávání.

Uživatelé Internetu mladší 13 let nemají dovoleno zřizovat si vlastní profil na Facebooku.

Není dovoleno pouštět si na www.youtube.com klipy s erotickým a vulgárním obsahem.

Počítač je možno využít i k práci s textovými editory a jinými nainstalovanými programy, bez využití Internetu.

Při porušení těchto pravidel, případně při nevhodném chování se u Internetu (praní se, vulgární mluva, hlučnost) Vám bude další přístup zakázán.

Komentáře nejsou povoleny.